As Gaeilge| In English

Leabhar frása

Gaeilge agus Béarla le chéile.

Cuid a h-aon - Ceisteanna:

Tá na focail ceisteach "cad" agus "céard" inmhalartaithe. Tabhair faoi deara conas ar athraigh "cá" go "cár" san aimsir caite sna shamplaí seo

Cuid a dó - Am bia:

Tá na frásaí seo úsáideach ag am béilí. An féidir leat na h-ainmfhocail baininscneacha agus firinscneacha a aimsiú sna shamplaí seo?

Cuid a trí - Tú féin:

Frása a úsáidtear nuair atá tú ag fáil eolais ar dhuine sna shamplaí seo.

Cuid a ceathair - Comhrá:

Beannachtaí agus freagraí chun tú fein a chur in aithne sna shamplaí seo.

Cuid a cúig - Níos deacra:

Tá na frásaí seo níos faide agus níos deacra. An féidir leat na briathra agus na ranna cainte eile a phiocadh amach sna shamplaí seo

Cuid a sé - Rudaí a rá do do ghrá

Tabhair faoi deara go bhfuil an focal "grá" litrithe mar "ngrá" agus uaireanta "ghrá" ? An dtuigeann tu cén fáth ?

An ainmfhocal baininscneach nó firinscneach é ?

An bhfuil sampla den tuiseal ghairmeach agus tuiseal ghinideach sa liosta?

Cuid a seacht - Cad ba mhaith leat ?

Frása a úsáidtear nuair atá tú ag obair i mBialann, (nó b'fhéidir is custaiméir tusa ? ) sna shamplaí seo