<table border="0" width="100%" ,border="0%">

Cumann Gaeilge na hAstráile

As Gaeilge As Béarla Baile


Fúinn féin

Leabhair, cúrsaí agus acmhainn

Leabhar aíochta

Eachtraí i 2003

Seomra ranga

Leabhar frása

Meáin chumarsáide Gaeilge

GailearaíFúinn féin

Fáilte chuig Láithreán Gréasáin de Chumann Gaeilge na hAstráile, eagraíocht dheonach a cuireadh ar bun sa bhliain 1992 chun an Gaeilge a chur chun cinn san Astráil.

  • Má's é seo do chéad chuairt, léigh teachtaire ár nUachtaráin, le do thoil...Brúigh anseo

  • Tá Daonscoil 2004 ag teacht !!! Gach eolas le fáil anseo...Brúigh anseo

  • Má tá tú ag filleadh ar ár suíomh agus má thaistíonn uait eolas a tharla ó thug tú an cuairt deireanach orainn, beidh sé ar fad agat sa nuacht-litir. Chun leagan PDF a fheiceáil...Brúigh anseo agus tá "special liftout" le fáil chomh maith ....Brúigh anseo

  • Má's aistriúchán ar fhocal nó leagan cainte atá uait, (m.sh. greanadóireacht ar bhronntanais, nó sláinte lanúin nuaphósta a ól) téigh go láithreán Dymphna Lonergan, mar a bhfuil seirbhís saor le fáil... www.memoryireland.com

  • Má tá suim agat i nGaeilge na hAlban, atá gaolmhar do Gaeilge, tá láithreán ag Cumann Gaeilge na hAlban... www.ozgaelic.org

Ár bPolasaí

Tá aidhm amháin leis an láithreán seo, sé sin An Gaeilge a chur chun cinn, tré dhaoine a spreagadh chun é a fhoghlaim agus é a úsáid. Dá bhrí sin is féidir an láithreán a bhrabhsáil tré mheán Gaeilge agus Béarla. Is féidir na h-ábhair atá le fáil anseo a léamh as Gaeilge agus Béarla, freisin.

Ní féidir linn bheith freagrach faoin ábhair nó tuairimí na láithreáin seachtracha go bhfuil nascanna ann dóibh anseo, ach roghnaíomar na nascanna sin de réir ár gcaighdeán féin.

Úsáidtear suaitheantais agus trádmharcanna mar léiriúchán amháin agus fanann siad faoi chúram a n-úinéirí féin. Fáiltíonn Cumann Gaeilge na hAstráile roimh dréacht ó dhaoine nó eagraíocht atá ar chomh-intinn linne, sé sin, an Gaeilge a fhorbairt.

Ár Scéal

Tá scéal an Chumainn curtha le chéile ag Criostóir Ó Maonaigh. Tugann sé léargas dúinn, freisin, ar stair na teanga Gaeilge san Astráil. Chun é seo a léamh...Brúigh anseo

Bí i do Bhall !

Tá fáilte roimh cách mar ball den Chumann. 'Sé an sintiús bliana ná $30 , le n-íoch i dtús na bliana. Is féidir foirm ballraíochta a fháil ón láithreán...Brúigh anseo

Líon isteach é agus seol chugainn é le do sheic iníochta do "Irish Language Association of Australia Inc"

Scéal an Bháid Bhig

Breis agus dhá chéad bliain ó shin dhein ceardaí Éireannach gan ainm roinnt earraí óir a bhí go fíor-álainn. Le linn formhór an ama sin d'fhanadar gan corraí i bpoll sa riasc. Dé cúis?

Chun an scéil a léamh...Brúigh anseo


Site concept and design by Whole Shebang Software. Page content Copyright 2003 Cumann Gaeilge na hAstráile.
All rights reserved. Unauthorised reproduction prohibited.