<table border="0" width="100%" ,border="0%">

Cumann Gaeilge na hAstráile

As Gaeilge As Béarla Baile


Fúinn féin

Leabhair, cúrsaí agus acmhainn

Leabhar aíochta

Eachtraí i 2003

Seomra ranga

Leabhar frása

Meáin chumarsáide Gaeilge

GailearaíGaeilge agus Béarla le chéile.

 • Cuid a h-aon - Ceisteanna

  Tá na focail ceisteach "cad" agus "céard" inmhalartaithe. Tabhair faoi deara conas ar athraigh "cá" go "cár" san aimsir caite Brúigh anseo

 • Cuid a dó - Am bia

  Tá na frásaí seo úsáideach ag am béilí. An féidir leat na h-ainmfhocail baininscneacha agus firinscneacha a aimsiú ? Brúigh anseo

 • Cuid a trí - Tú féin

  Frása a úsáidtear nuair atá tú ag fáil eolais ar dhuine Brúigh anseo

 • Cuid a ceathair - Comhrá

  Beannachtaí agus freagraí chun tú fein a chur in aithne Brúigh anseo

 • Cuid a cúig - Níos deacra

  Tá na frásaí seo níos faide agus níos deacra. An féidir leat na briathra agus na ranna cainte eile a phiocadh amach ? Brúigh anseo

 • Cuid a sé - Rudaí a rá do do ghrá

  Tabhair faoi deara go bhfuil an focal "grá" litrithe mar "ngrá" agus uaireanta "ghrá" ? An dtuigeann tu cén fáth ?

  An ainmfhocal baininscneach nó firinscneach é ?

  An bhfuil sampla den tuiseal ghairmeach agus tuiseal ghinideach sa liosta ? Brúigh anseo


Site concept and design by Whole Shebang Software. Page content Copyright 2003 Cumann Gaeilge na hAstráile.
All rights reserved. Unauthorised reproduction prohibited.