Change Language

Gaeilge 2010-2030

Choimisiúnigh rialtas na hÉireamn "Stratéis fiche bliain don Ghaeilge" agus foilsíodh na torthaí ar láithreán gréasáin Roinn Ealaíonn, Oidhreachta agus Gaeltachta

Mar súil leis, bhaineann an straitéis go príomha le cúrsaí Gaeilge in Éirinn ach a dhéanann sé admháil go bhfuil iarrachtaí á ndéanamh thar lear

Seo cúlra don tuairisc an rialtais... cúlra

Is féidir leat an tuairisc í féin a léamh anseo... tuairisc

The Irish Government commissioned a “20 Year Strategy for the Irish Language” and the results were published on the website of the Department of Arts, Heritage and Gaeltacht.

As expected, the strategy deals mainly with Irish language affairs in Ireland but it does acknowledge that efforts are being made overseas.

Here is the background to the Government's report... background

You can read the actual report here... report