Change Language

Leabhair, cúrsaí agus acmhainn

acmhainn.ie
Fáilte go acmhainn.ie, láithreán áiseanna do lucht na Gaeilge. Ar an láithreán seo gheofar foclóirí agus liostaí téarmaíochta, ceachtanna agus téacsanna faoi cheird an aistriúcháin, agus taisce de théacsanna Gaeilge. Fóram is ea é freisin inar féidir ceisteanna agus comhairle a chur ar a chéile faoi ghnéithe den teanga. ... www.acmhainn.ie

Foras na Gaeilge
Is é Foras na Gaeilge an comhlacht nua atá freagrach as an nGaeilge a chur chun cinn ar fud oileán na hÉireann ... www.bnag.ie/about_fnag.htm

 Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta
Fáilte chuig Láithreán Gréasáin na Roinne Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta Bhunaigh an Rialtas an Roinn Gnóthaí Pobail, Tuaithe agus Gaeltachta, ceann de na Ranna Stáit is nua, i mí an Mheithimh 2002, le 200 éigin ball foirne i 6 shuíomh, i mBaile Átha Cliath agus sna Forbacha, Co. na Gaillimhe, go príomha. ... www.pobail.ie/ie/

Daltaí na Gaeilge
Séard atá i nDaltaí na Gaeilge ná corparáid le príomh-aidhm an Ghaeilge a mhúineadh agus a leathnú. Níl aon brabús ná cáin ag baint leis. Is é "Students of the Irish Language" aistriúchán ár n-ainm. Cé go bhfuil Gaeilge líofa ag a lán dár mbaill, agus cuid acu ina múinteoirí freisin, tá furmhór againn fós ag obair go dian ag foghlaim na teanga. Obair dheonach ar fad atá i gceist. 'Sé ár ndóchas é go dtabharfaidh ár leathanach spreagadh duit agus go gcabhróidh sé leat chun na Gaeilge a fhoghlaim...www.daltai.com/home.htm

Corpas Náisiúnta na Gaeilge
Is é atá i gCorpas Náisiúnta na Gaeilge ná thart ar cúig milliún focal de théacs ó leabhair, nuachtáin, irisí agus comhráití éagsúla comhaimseartha. Tá lipéad SGML ar timpeall is dhá thrian den corpas.... www.ite.ie/corpus.htm

Eolas le haghaidh Foghlaimeoirí Gaeilge


Leabhair

Ceannaigh Foclóirí maithe agus leabhair graiméir maithe. Is leor An Foclóir Póca (An Gúm) nó Collins Irish Dictionary do thosnaitheoirí, ach de réir mar atá tú ag dul i bhfeabhas is fiú na cinn seo a leanas a cheannach

Ceann des na leabhair graiméir is fearr ná "New Irish Grammar" leis na mBráithre Chríostaí (Fallons)

Cúrsaí Teanga

Ceannaigh cúrsa teanga maith agus bain úsáid as go rialta. Moltar na cinn seo

Is fearr 20 nóiméad a chaitheamh ag staidéir trí nó ceithre uair sa tseachtain ná tabhairt faoi ar bhabhta fada amháin.

Nuachtáin

Saol - tá an páipéar míosúl seo le fáil saor ach amháin an postas a ioch. A thuilleadh eolais le fáil ó

Ceol agus Filíocht

Ceannaigh caiséid (nó dlúthdhioscanna) maraon le leabhar dhátheangach. Moltar na cnuasaigh filíochta seo

Tá Cló Iar-Chonnachta lonnaithe i gConamara agus tá réim leathan leabhair foilsithe acu, oiriúnach do gach aois. Ina dteannta sin foilsíonn siad ceol agus amhránaíocht traidisiúnta. Is féidir teacht orthu ar

Cló Iar- Chonnachta
Indreabhán
Conamara
Co. na Gaillimhe
Tel: 091 593 307
fax 091 593 362
r-phost: [email protected]
suíomh gréasáin: www.cic.ie

Cláir Raidió

Éist le cláir Gaeilge. Gach ré oíche Chéadaoin, 10-11pm, craoltar clár Gaeilge ó raidió SBS (Melbourne 1224 khz). Má tá cónaí ort i Melbourne is féidir éisteacht le 3ZZZ (92.3 FM) ar an gcéad Domhnach gach mhí. Tá na stáisiúin seo le fáil ar an idirlíon

suíomh gréasáin... www.sbs.com.au
suíomh gréasáin... www.3ZZZ.com.au

Acmhainn ar an Idirlíon

Má tá bealach isteach agat ar an idirlíon is fiú go mór éisteacht le Raidió na Gaeltachta.

Tá iliomad acmhainn le fáil ar an idirlíon do foghlaimeoirí Gaeilge. Tá liosta fairsing nascanna le fáil ag Gaeilge ar an Ghréasán. Chomh maith féach ar An tEolaire - Eolas ar an líon Gaelach.

Cúrsaí Teanga in Éirinn

Má bhíonn an t-ádh leat bheith in Éirinn i rith an tSamhraidh, bain triail as ceann des na cúrsaí daoine fásta a cuirtear ar siúl