Irish Language Association of Australia
As Gaeilge| In English

Section 3 - Yourself

Go back

what's your name ? Cad is ainm duit ?
who are you ? Cé hé tusa ?
where are you from ? Cad as duit ?
where were you born ? Cá rugadh tú ?
where do you live ? Cá bhfuil tí i do chonaí ?
do you have brothers and sisters ? An bhfuil deartháireacha agus deirfiúracha agat ?
are you married ? An bhfuil tú pósta ?
do you have family ? An bhfuil clann agat ?
put down your details Déan cur síos ort féin
what kind of person are you ? Cén cineál duine tú ?
do you have a pastime ? An bhfuil caitheamh aimsire agat ?
what is your pastime ? Cén caitheamh aimsire atá agat ?