Irish Language Association of Australia
As Gaeilge| In English

Section 5 - More difficult

Go back

thanks very much(to more than one) for your help Go raibh míle maith agaibh as bhur gcúnamh
I'm grateful to you for your help (to one person) Tá mé buíoch díot as do chúnamh
may god prosper you (to one person) Go méadaí Dia thú
you're welcome (to one person) Ta fáilte romhat
write to me in Irish / English please (to one person ) Scríobh chugam as Gaeilge / Béarla más é do thoil é
write to me in Irish / English please (to more than one) Scríobhaigí chugam as Gaeilge / Béarla más é bhur dtoil é
can anyone help me ? An féidir le héinne cuidiú liom ?
my apologies to you for this message in English (to more than one) Gabhaim pardún agaibh as teachtaireacht seo i mBéarla
I don't know a lot of Irish Níl mórán Gaeilge agam
I'm only starting to learn the language Níl mé ach ag tosú ar an teanga a fhoglaim
I can understand simple Irish Tuigim Gaeilge shimplí