Change Language

Cuid a h-aon - Ceisteanna

Ar ais

Cé ? who ?
Cé eile ? who else ?
Cé hé seo / sin ? who is this / that ?
Cé atá ann ? who is there ?
Cé atá ag caint ? who is speaking ?
Cé a rinne é seo ? who did this ?
Cé leis é seo ? who owns this ?
Cé aige a bhfuil ....? who has the....?
Cé mhéad ? how many / how much ?
Cé mhéad atá air ? how much is it ?
. .
Cad chuige ? what for ?
Cad ina thaobh ? what about it ?
Cad as duit ? where are you from ?
. .
Céard atá ort ? what's wrong with you ?
Céard a bhfuair tú ? what did you get ?
. .
Cén áit ? where ?
Cén fáth ? why ?
Cén chaoi ? how ?
Cén duine ? who ?
Cén t-am é ? what time is it ?
Cén aois tú ? what age are you ?
Cén dath é sin ? what colour is that ?
Cén lá den t-seachtain atá ann ? what day of the week is it ?
. .
Cá bhfuil sé ? where is he?
Cá bhfuilimid anois ? where are we now ?
Cár bhfuair tú é ? where did you get it?
Cár fhág tú é ? where did you leave it ?
Cár chuir tú é ? where did you put it ?