Change Language

Cuid a seacht - Cad ba mhaith leat ?

Ar ais

cad is ainm duit arís ? what's your name again ?
agus cá bhfuil tú i do shuigh ? and where are you sitting ?
ar mhaith leat tae nó caifé ? would you like tea or coffee ?
ba mhaith liom cupán tae/caifé le do thoil I'd like a cup of tea/coffee please
Is cuma liom Whatever, I don't mind
le bainne ? with milk ?
le siúcra ? with sugar ?
spúnóg amhain/dhá spúnóg one spoonfull/two spoons
gan bainne without milk
gan siúcra without sugar
láidir / lag strong / weak
tá sé ró-láidir / ró-lag it's too strong / too weak
tá sé an-dheas ar fad it's just fine
dubh / bán black / white
gearr / fada short / long
tabhair dom caifé gearr dubh gimme a short black coffee
an bhfuil bainne tanaí le fáil ? do you have skinny milk available ?