Change Language

Cuid a cúig - Níos deacra

Ar ais

Go raibh míle maith agaibh as bhur gcúnamh thanks very much(to more than one) for your help
Tá mé buíoch díot as do chúnamh I'm grateful to you for your help (to one person)
Go méadaí Dia thú may god prosper you (to one person)
Ta fáilte romhat you're welcome (to one person)
Scríobh chugam as Gaeilge / Béarla más é do thoil é write to me in Irish / English please (to one person )
Scríobhaigí chugam as Gaeilge / Béarla más é bhur dtoil é write to me in Irish / English please (to more than one)
An féidir le héinne cuidiú liom ? can anyone help me ?
Gabhaim pardún agaibh as teachtaireacht seo i mBéarla my apologies to you for this message in English (to more than one)
Níl mórán Gaeilge agam I don't know a lot of Irish
Níl mé ach ag tosú ar an teanga a fhoglaim I'm only starting to learn the language
Tuigim Gaeilge shimplí I can understand simple Irish