Change Language

Cuid a trí - Tú Féin

Ar ais

Cad is ainm duit ? what's your name ?
Cé hé tusa ? who are you ?
Cad as duit ? where are you from ?
Cá rugadh tú ? where were you born ?
Cá bhfuil tí i do chonaí ? where do you live ?
An bhfuil deartháireacha agus deirfiúracha agat ? do you have brothers and sisters ?
An bhfuil tú pósta ? are you married ?
An bhfuil clann agat ? do you have family ?
Déan cur síos ort féin put down your details
Cén cineál duine tú ? what kind of person are you ?
An bhfuil caitheamh aimsire agat ? do you have a pastime ?
Cén caitheamh aimsire atá agat ? what is your pastime ?